Informacja Duon Praszka Sp. z o.o. 08.12.2015

Informacja Duon Praszka Sp. z o.o. 08.12.2015

Poniżej zamieszczam informację dla mieszkańców zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce, jaką otrzymałem z prośbą o publikację ze spółki DUON.
>>>>>spółdzielnia- info o taryfie i obniżce<<<<<<

Dziś otrzymałem dodatkową informację ze Spółki Duon Praszka z prośbą o dopisanie do obecnego komunikatu:

W dniu 09.12.2015 r. otrzymaliśmy ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce pismo Nr Z/2176/2015, będące w części odpowiedzią na naszą propozycję z dnia 09.11.2015 r., a w którym to piśmie Spółdzielnia po raz kolejny odmawia podpisania aneksu do obowiązującej strony umowy zasłaniając się Uchwałą Nr 7/2015 obligującą Zarząd do budowy nowych kotłowni.

W związku z powyższym, w uzupełnieniu do naszej informacji, informujemy wszystkich odbiorców ciepła, że takie stanowisko Zarządu Spółdzielni blokuje możliwość podjęcia jakichkolwiek rozmów nt. dalszej obniżki kosztów opłat z tytułu dostarczanego ciepła. We wszystkich dalszych decyzjach taryfowych Spółka będzie się poruszała wyłącznie w zgodzie z obligującymi przepisami prawa w zakresie kształtowania wysokości opłat.

Kwestia kotłowni przyblokowych

Kwestia kotłowni przyblokowych

Po zapoznaniu się z dokumentacją i skonsultowaniu ze specjalistami z tej branży, moim zdaniem rozsądne rozwiązanie na chwilę obecną to:
– przyjęcie propozycji 10% obniżki cen (bez wydania 1 zł z naszej kieszeni na inwestycje) ze strony Duon Praszka Sp. z o.o. – z pisma wynika, że oszczędności i obniżka wynikać będzie z inwestycji jaką na swój koszt wykona Duon w ekonomizery,
– podjęcie uchwały na Walnym Zgromadzeniu o wydzieleniu z obecnego Funduszu remontowego tzw. funduszu celowego w wysokości kilku procent na rzecz ewentualnej inwestycji w przyszłości w zmianę/modernizację systemu ogrzewania.

Read More

%d bloggers like this: